Macro's inschakelen in Excel

Excel schakelt standaard alle macro's uit om u te beschermen tegen kwaadaardige virussen. Maar u kunt macro's inschakelen om repetitieve taken in Excel te automatiseren.

Een macro is een reeks Excel-opdrachten en instructies waarmee u complexe en repetitieve taken kunt automatiseren. In plaats van zelf handmatig een reeks tijdrovende taken uit te voeren, kunt u de taken opnemen als macro's om ze automatisch uit te voeren.

Ze vormen echter een groot risico vanuit het oogpunt van beveiliging wanneer u Excel-bestanden met macro's uitvoert. Sommige van de werkmappen met macro's kunnen schadelijke macrovirussen bevatten die bestanden op uw schijf kunnen beschadigen of volledig kunnen verwijderen, uw gegevens kunnen compromitteren en zelfs uw hele computer kunnen beschadigen.

Excel schakelt standaard alle macro's uit om te voorkomen dat u een mogelijk geïnfecteerd bestand opent. Dit bericht laat zien hoe u macro's in Microsoft Excel kunt inschakelen om ze te gebruiken om uw workflow te verbeteren. U kunt macro's per bestand of voor alle werkmappen of op een vertrouwde locatie inschakelen.

Hoe u macro's op afzonderlijke bestanden kunt inschakelen

U kunt macro's voor bepaalde afzonderlijke bestanden inschakelen vanuit de berichtenbalk of in de backstage-weergave van Excel.

Macro's inschakelen via de berichtenbalk

Wanneer u een Excel-document opent dat een macro bevat, ziet u een gele berichtenbalk direct onder het Excel-lint (zie onderstaande schermafbeelding). In dit Excel-document staat dat macro's zijn uitgeschakeld. Klik op de knop 'Inhoud inschakelen' om de macro's in te schakelen.

Macro's inschakelen in de Backstage-weergave

Een andere manier waarop u macro's kunt inschakelen, is via de backstage-weergave. Open het tabblad 'Bestand' in Microsoft Excel. Op het tabblad 'Info' ziet u een gele 'Beveiligingswaarschuwing'.

Klik op het pictogram 'Inhoud inschakelen' en kies 'Alle inhoud inschakelen' om alle macro's in dit bestand in te schakelen.

In beide methoden, zodra u macro's inschakelt, maakt Excel dat document tot een vertrouwd document, wat betekent dat wanneer u dat document in de toekomst opent, u niet wordt gevraagd om macro's opnieuw in te schakelen.

Macro's inschakelen voor één sessie

Soms wil je macro's maar één keer inschakelen voor een bepaald bestand en wil je van dat bestand geen vertrouwd document maken. In dergelijke gevallen kunt u met Excel macro's inschakelen voor slechts één sessie van een bestand.

Klik hiervoor op het tabblad 'Bestand' in Excel en open het tabblad 'Info' in de backstage-weergave. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op 'Inhoud inschakelen' en selecteer 'Geavanceerde opties'.

Selecteer in het dialoogvenster 'Beveiligingsopties van Microsoft Office' de optie 'Inhoud inschakelen voor deze sessie' en klik op 'OK'.

Nu zijn macro's alleen ingeschakeld voor de huidige sessie. Wanneer u het document opnieuw opent, zal Excel u vragen om macro's weer in te schakelen.

Macro's inschakelen in alle werkmappen

Excel heeft een Vertrouwenscentrum waar u standaard alle macro's in werkmappen kunt in- of uitschakelen. Excel Trust Center bevat beveiligings- en privacyinstellingen waarmee u uw computer en documenten kunt beveiligen.

Om alle macro's in te schakelen, gaat u naar het tabblad 'Bestand' in Excel en klikt u op 'Opties' in de linkerzijbalk van de backstage-weergave.

Het dialoogvenster Excel-opties wordt geopend. Klik op 'Vertrouwenscentrum' in de linkerzijbalk en klik op de knop 'Vertrouwenscentrum-instellingen' aan de rechterkant.

Selecteer in het dialoogvenster Vertrouwenscentrum 'Macro-instellingen' in de linkerzijbalk en aan de rechterkant ziet u de vier macro-instellingen.

De vier macro-instellingen:

  • Schakel alle macro's uit zonder kennisgeving: Deze optie schakelt macro's volledig uit en blokkeert ze zonder bevestiging. Wanneer deze instelling is geselecteerd, ziet u geen meldingen.
  • Schakel alle macro's met melding uit: Dit is de standaardoptie die macro's blokkeert, maar een melding weergeeft. Hiermee kunt u macro's per bestand inschakelen. Klik niet op 'Inhoud inschakelen' als u de bron niet vertrouwt.
  • Schakel alle macro's uit, behalve digitaal ondertekende macro's: Deze optie blokkeert alle macro's behalve digitaal ondertekende macro's. Excel zal u nog steeds om een ​​bevestiging vragen voor de meeste macro's, maar vertrouwde macro's zullen zonder bevestiging worden uitgevoerd.
  • Schakel alle macro's in: Wanneer deze instelling is geselecteerd, kunt u alle macro's uitvoeren zonder bevestiging. Deze optie maakt uw systeem ook kwetsbaar voor potentiële malware en virussen. Maar met deze instelling hoeft u macro's niet elke keer in te schakelen.

Om nu alle macro's zonder bevestiging in te schakelen, kiest u de vierde optie, 'Alle macro's inschakelen' onder de macro-instellingen. Klik vervolgens op 'OK' om de instellingen op te slaan.

Als u alle macro's wilt uitschakelen, kiest u de juiste instelling in de bovenstaande opties.

Macro's inschakelen op de vertrouwde locatie

U kunt Excel instellen om specifieke locaties op uw systeem of op het lokale netwerk te vertrouwen waar u bestanden met macro's kunt opslaan. Als u een bestand op de vertrouwde locatie opent, voert Excel de macro automatisch uit zonder bevestiging, zelfs als de instelling 'Alle macro's uitschakelen zonder melding' is geselecteerd in het Vertrouwenscentrum.

Om een ​​vertrouwde locatie toe te voegen, gaat u naar het tabblad 'Bestand' en klikt u op 'Optie' in de backstage-weergave.

Klik op 'Vertrouwenscentrum' in de linkerzijbalk en open 'Vertrouwenscentrum-instellingen' aan de rechterkant van het dialoogvenster.

Klik in het dialoogvenster Vertrouwenscentrum op de 'Vertrouwde locatie' in de linkerbovenhoek en aan de rechterkant ziet u al uw 'Vertrouwde locaties' in een vak.

Als u een locatie uit uw netwerk toevoegt, vinkt u het vakje naast 'Allow Trusted Location on my network' aan. Als u een locatie vanaf uw schijf toevoegt, laat u deze uitgeschakeld. Klik vervolgens op de knop 'Nieuwe locatie toevoegen'.

Klik vervolgens op de knop 'Bladeren' in het dialoogvenster Vertrouwde locatie en selecteer uw locatie vanaf uw schijf of uw netwerk. Onthoud dat het niet wordt aanbevolen om een ​​schijf uit een netwerk te kiezen, omdat schadelijke macro's zich er gemakkelijk doorheen kunnen verspreiden.

Als u wilt dat een submap van de geselecteerde locatie ook wordt vertrouwd, vink dan het selectievakje 'Submappen van deze locatie worden ook vertrouwd' aan. Als je wilt, kun je ook een beschrijving van de vertrouwde locatie toevoegen in het vak 'Beschrijving:'. Klik vervolgens op ‘OK’.

Zodra dat is gebeurd, kunt u zien dat uw nieuwe locatie is toegevoegd aan de lijst met paden.

Nu kunt u uw macro-enabled Excel-bestanden opslaan op een van de vermelde vertrouwde locaties en de macro's uitvoeren zonder beveiligingswaarschuwingen.

Vertrouwde documenten verwijderen

Als je hebt besloten om geen macro in je Excel-bestanden uit te voeren vanwege het beveiligingsprobleem en de eerste macro-instelling hebt gekozen (Alle macro's uitschakelen zonder kennisgeving), zul je merken dat je in bepaalde bestanden nog steeds macro's kunt uitvoeren.

Het is omdat Excel uw eerdere bewerkingen onthoudt. Als u macro's voor sommige bestanden hebt ingeschakeld door op 'Inhoud inschakelen' te klikken wanneer ze worden geopend terwijl de standaardinstelling (Alle macro's met melding uitschakelen) is geselecteerd, onthoudt Excel die bewerkingen.

Zodra u op de knop 'Inhoud inschakelen' klikt op een document met macro's, voegt Excel dat bestand toe aan de vertrouwde documenten. En zelfs nadat u uw macro-instelling hebt gewijzigd in 'Alle macro's uitschakelen zonder kennisgeving', is dat bestand nog steeds een vertrouwd document, dus u kunt nog steeds macro's in dat bestand uitvoeren.

Om alle macro's volledig uit te schakelen, moet u die vertrouwensdocumenten verwijderen. Ga hiervoor naar Bestand → Opties → Vertrouwenscentrum → Instellingen vertrouwenscentrum.

Klik in het Trust Center-venster op de opties 'Vertrouwde documenten'. Klik op de knop 'Wissen' om alle vertrouwde documenten te wissen.

Klik vervolgens op 'Ja' in de pop-up weduwe om te bevestigen.

Nu zijn alle vertrouwde documenten gewist. Onthoud dat wanneer u de vertrouwde documenten wist, ze niet alleen geen macro's uitvoeren, maar ook ActiveX-besturingselementen en andere soorten actieve inhoud in die documenten.