Kolommen maken in Word

Heb je je ooit afgevraagd hoe je tekst schrijft in kolommen zoals tijdschriften of boeken? Zo ja, dan is dit artikel iets voor jou. U kunt kolommen maken in Microsoft Word en naadloos tekst in de kolommen toevoegen.

Kolommen maken in Word

Om kolommen in Word te maken, opent u een bestaand of een nieuw document in Word. Klik in het lint op het tabblad 'Indeling'.

U ziet de opties voor 'Pagina-instelling'. Klik op het icoon ‘Kolommen’ om de verschillende opties te openen.

Selecteer het aantal kolommen dat u wilt maken uit de eerste drie opties in het vervolgkeuzemenu. Ook heb je onderaan twee opties, Links en Rechts. Als u 'Links' selecteert, zal de breedte van de inhoud in de rechterkolom meer zijn, terwijl in het geval van 'Rechts' de breedte van de inhoud in de linkerkolom meer zal zijn. Als u meer dan drie kolommen wilt maken, klikt u op 'Meer kolommen...'

Er wordt een dialoogvenster 'Kolommen' geopend. Voer het aantal kolommen in dat u moet maken in het invoervak ​​'Aantal kolommen' en klik op 'OK'.

De tekst in het document wordt nu getransformeerd volgens het aantal kolommen dat u hebt gemaakt. Als uw document nieuw is, kunt u de tekst typen die automatisch in de kolommen wordt uitgelijnd.

Aangepaste breedte en afstand instellen

Er zijn opties om kolommen te maken op basis van de gewenste breedte of afstand in Word. Klik op het tabblad 'Indeling' → Klik op 'Kolommen' → Selecteer 'Meer kolommen...'

Voer in het dialoogvenster 'Kolommen' dat verschijnt het aantal kolommen in dat u wilt maken. Wijzig vervolgens de waarden volgens uw behoefte in de kolommen 'Breedte' en 'Spacing' en klik op 'OK'.

De kolommen die u met aangepaste breedte hebt gemaakt, hebben in elke kolom dezelfde breedte. Als u bijvoorbeeld drie kolommen hebt gemaakt met een aangepaste breedte van 3,8 cm, hebben de drie kolommen in het document dezelfde breedte.

Als u kolommen met verschillende breedtes moet maken, schakelt u het selectievakje 'Gelijke kolombreedte' in het dialoogvenster 'Kolom' uit en voert u de waarden voor elke kolom in en klikt u op 'OK'.

Kolommen maken van een specifiek punt/sectie

Het kan nodig zijn om kolommen te maken in een specifiek punt/pagina van een document. Als u een voorblad maakt, heeft het geen zin om kolommen voor het hele document te maken.

Om kolommen te maken vanaf een specifiek punt, plaatst u de cursor op het startpunt waar u kolommen nodig hebt en klikt u op het tabblad 'Lay-out' in het lint → Klik op 'Kolommen' in het gedeelte Pagina-instelling → selecteer 'Meer kolommen..' → Voer het gewenste aantal kolommen in het waardevak 'Aantal kolommen' in.

Klik nu op de vervolgkeuzeknop naast 'Toepassen op:' en selecteer 'Dit punt vooruit' als u kolommen wilt maken vanaf een specifiek punt of selecteer 'Deze sectie' als u kolommen wilt maken voor een specifieke sectie en klik op 'OKE'.

'Toon tekstgrenzen' inschakelen

Veel gebruikers geven de voorkeur aan tekstgrenzen omdat dit hen helpt de verschillende tekstkolommen te onderscheiden en gemakkelijk te identificeren, waardoor de kans op verwarring wordt geëlimineerd. Tekstgrens is standaard uitgeschakeld in Word en u kunt deze eenvoudig inschakelen via het 'Bestandsmenu'. Het kan ook beide worden ingeschakeld, wanneer u met het document begint of nadat u klaar bent.

Selecteer en open het menu 'Bestand' in het lint bovenaan.

Nu ziet u de verschillende instellingen en details voor het huidige document. Klik in de lijst met pictogrammen aan de linkerkant op 'Opties'.

Het venster 'Woordopties' wordt geopend, selecteer nu het tabblad 'Geavanceerd' aan de linkerkant.

Scrol op het tabblad 'Geavanceerd' omlaag naar 'Documentinhoud weergeven', vink het selectievakje voor 'Tekstgrenzen weergeven' aan en klik vervolgens op 'OK' onderaan om de wijziging toe te passen.

Nadat u de tekstgrenzen hebt ingeschakeld, ziet u lijnen rond de tekst in uw document die u zullen helpen bij het identificeren van de verschillende kolommen en alinea-einden.

Dit zal u helpen bij het maken van kolommen voor het hele document of vanaf een specifiek punt in Microsoft Word en deze naar wens aan te passen.